แคตตาล็อกออนไลน์

บริษัทรับปิดโพรงใต้พื้นคอนกรีต

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัทรับปิดโพรงใต้พื้นคอนกรีต

บริการปิดโพรงใต้บ้าน อาคาร โรงงานด้วยซีเมนต์มวลเบา ซึ่งเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการอัดปั๊ม เพื่อปิดซ่อมโพรงต่างๆ ดังนี้

บริษัทรับปิดโพรงใต้อาคาร โรงงาน หรือโกดัง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ดังนี้

  1. ขยะมูลฝอยที่จะเข้าไปสะสมอยู่ใต้อาคาร
  2. นํ้าใต้ดิน น้ำฝน หรือนํ้าเสียจากอาคาร ที่จะไหลเข้าไปสะสมอยู่ใต้อาคาร ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ
  3. สัตว์มีพิษ สัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค หรือสัตว์เลี้ยงที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ใต้อาคาร
  4. ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนัก และเสถียรภาพให้พื้น และโครงสร้างอาคาร
  5. ลดการสั่นสะเทือนของพื้นและโครงสร้างที่รองรับนํ้าหนักเครื่องจักร
บริการงานเกร้าท์ปิดโพรงใต้พื้นคอนกรีต

การปิดซ่อมโพรงใต้พื้นถนนคอนกรีตด้วยวัสดุน้ำปูน (Cement Slurry)

                            การปิดซ่อมโพรงใต้พื้นถนนคอนกรีตด้วยวัสดุน้ำปูน (Cement Slurry)

การอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต หมายถึงการอุดซ่อมโพรงช่องว่างที่เกิดขึ้นใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต โดยวิธีการเจาะรูแผ่นพื้นถนนคอนกรีตบริเวณที่มีโพรงอยู่ข้างใต้จนทะลุแผ่นพื้น แล้วอัดฉีดด้วยวัสดุประเภท Slurry Cement Mortar หรือวัสดุอื่นใด โดยใช้แรงดันเพื่อเติมวัสดุดังกล่าวข้างต้นให้เต็มปริมาตรโพรงช่องว่างที่เกิดขึ้น ใช้ในงานซ่อมบำรุงถนนคอนกรีต ที่เกิดโพรงช่องว่างใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีตซึ่งเป็นความเสียหาย

 

รับปิดโพรงใต้บ้าน อาคาร โรงงาน ยินดีให้คำปรึกษา แก้ปัญหาตรงจุด ติดต่อ : 063-352-7778, 063-352-7878

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.jatgroundexpert.com/solutions/compaction-grout.html